آخرین اخبار
آرشیو
رجیستری برگزیده سال 1401
1401/10/18
رجیستری برگزیده سال 1401
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی به عنوان رجیستری برگزیده سال 1401 انتخاب شد.
عضو هیات علمی پژوهشگر برگزیده سال 1401
1401/10/13
عضو هیات علمی پژوهشگر برگزیده سال 1401
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: دکتر محمد کرمان ساروی عضو هیات علمی (مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی) به عنوان پژوهشگر دارای بیشترین مقاله در مجلات Q1 انتخاب شد.
دبیرعلمی پنجمین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک گفت: حدود 849 نفر شرکت کننده در این کنگره حضور داشتند که بیش از نیمی از آنها جراح بودند.
1401/10/10
دبیرعلمی پنجمین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک گفت: حدود 849 نفر شرکت کننده در این کنگره حضور داشتند که بیش از نیمی از آنها جراح بودند.
دبیرعلمی پنجمین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک گفت: حدود 849 نفر شرکت کننده در این کنگره حضور داشتند که بیش از نیمی از آنها جراح بودند.
پنجمین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک در روز دوم به کار خود ادامه داد/ بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از بخش نمایشگاهی کنگره
1401/10/01
پنجمین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک در روز دوم به کار خود ادامه داد/ بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از بخش نمایشگاهی کنگره
دومین روز پنجمین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک پنج شنبه یکم دی ماه 1401 به کار خود ادامه داد و رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از بخش نمایشگاهی کنگره بازدید کرد.
سامانه علم سنجی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین کشور
Template settings