دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • پژوهش
  • آموزش
  • کلینیک چاقی
  • اخبار و رویدادها
  • پرسش و پاسخ
  • تماس با مادرباره ما
تاریخچه مرکز
اعضاء و پرسنل
مراکز همکار
ارتباط با مادرباره ما
اعضای هیئت موسس
اعضای شورای پژوهشی
اعضاء و پرسنل
ارتباط با ماگروههای پژوهشی
برنامه استراتژیک
الویت های پژوهشی
رابطه سازمانی
دکترای تخصصی پژوهش
آیین نامه ها و مقررات
فرم ها
مراحل اجرایی طرحبرنامه های گذشته
برنامه های آینده

گالری
اخبار و مطالب علمی و پژوهشی
نشریات
سوالات رایج
تماس با مادرباره ما
محصولات ما
مراکز همکار
اعضاء و پرسنل
ارتباط با مادوره های جدید
دوره فلوشیپ
دوره های تروما
دوره های برگزار شده تاکنونمقالات علمی
اسلاید های آموزشی
فیلم های جراحی

گالری
اخبار و رویدادها
نشریات
سوالات رایج
تماس با مادرباره ما
روزهای درمانگاه
فلوچارت کلینیک
راهنمای مراجعات
اعضاء و پرسنل
ارتباط با مامشاوره پزشکی عمومی
مشاوره تغذیه
مشاوره روانشناسی
مشاوره پزشکی ورزشی
مشاوره جراحی
درمان های مکملانواع جراحی
کلیات اعمال جراحی چاقی
توصیه های قبل از عمل
توصیه های بعد از عمل

گالری
اخبار و مطالب خواندنی
آنچه کارشناسان ما می گویند
نشریات
سوالات رایج
تماس با ما


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


برگزارش ششمین کنگره پیشگیری چاقی
برگزاری سومین کنگره بین المللی جراحی و متابولیک
برگزاری دومین هفته چاقی
راه اندازی دیتابیس ثبت کشوری چاقی

فهرست افراد