دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • واحد پژوهش
  • واحد آموزش
  • واحد کلینیک چاقی
  • مقالات
  • اخبار و رویدادها
  • پرسش و پاسخ
  • تماس با ما


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

لیست دوره های فصل پاییز 1392

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۲۷ | 
62 ATLS 2 آذر شنبه 63 3 آذر یکشنبه 64 4 آذر دوشنبه 65 لاپاروسکوپی پیشرفته زنان (سوچورینگ) 5 آذر سه شنبه 66 6 آذر چهارشنبه 67 7 آذر پنج شنبه 68 8 آذر جمعه جمعه 69 PHTC 9 آذر شنبه 70 10 آذر یکشنبه 71 لاپاروسکوپی جراحی پیشرفته کلسیستکتومی 11 آذر دوشنبه 72 12 آذر سه شنبه 73 13 آذر چهارشنبه 74 14 آذر پنج شنبه 75 15 آذر جمعه جمعه 76 ACLS 16 آذر شنبه 77 17 آذر یکشنبه 78 پرستاری پیشرفته چاقی 18آذر دوشنبه 79 19 آذر سه شنبه 80 تریاژ 20 آذر چهارشنبه 81 مدیریت بحران 21 آذر پنج شنبه 82 22 آذر جمعه جمعه 83 پرستاری پیشرفته زنان 23 آذر شنبه 84 24 آذر یکشنبه 85 لاپاروسکوپی پیشرفته زنان هیسترکتومی (I)و ریسرچ 25 آذر دوشنبه صبح و عصر 86 26 آذر سه شنبه 87 ریسرچ و لاپاروسکوپی پیشرفته اسلیومعده 27 آذر چهارشنبه عصر 88 28 آذر پنج شنبه عصر 89 29 آذر جمعه جمعه 90 اسپلنکتومی 30 آذر شنبه


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر